Dövmenin mistisizm ile buluşması! ‘Mandala’

Son yıllarda insanların sıkça tercih etmeye başladığı ve aslında sadece bir desen olmanın ötesinde, çok daha fazla anlam barındıran mandala dövmelerine göz atalım istedik. İşte sizin için seçtiğimiz 15 çarpıcı mandala dövmesi!

Mandala, daire anlamına gelen Sanskritçe bir kelimedir.Tasarımlarda kare veya üçgenler hakim gibi görünüyor olsa bile, daire mandala tasarımlarının kalbidir.

Dairenin merkezi ölçüldüğünde tüm kenar ve parçalar eşit olduğundan, daireye radyal dengenin sembolik anlamını verir. Diğer bir deyişle, daire içinde her şey eşit olmalıdır.Bu nedenle daire içinde bulunan sembollerin eşit olmasına özen gösterilir.

Mandalalar bütünlüğü temsil eder ve kozmik diyagram bize bedenimiz ve zihnimizin ötesine uzanan, sonsuzlukla olan ilişkimizi hatırlatır. Bu yüzden mandala hayatın sonsuz döngü kavramını simgeleyen dairesel tasarımlardan oluşur.

Mandalalar aynı zamanda, evrenle bir hale gelmeyi amaçlayan  bireysel meditasyonlarda da kullanılmaktadır .

Tercihe göre mandala, sembolize ediliş şekline göre Budist , Hristiyan, Pagan veya herhangi bir diğer dini anlam barındıran tasarımlar da içerebilir.

Mandala, hayatın tüm yönlerinde,  Dünya , Güneş , Ay,  arkadaşlar, aile ve topluluklarını da kapsayan yaşam çemberlerini  temsil eder.

Mandalalar, kişilerin hayat yolculuklarını sembolize etmek için de tasarlanabilir. Ve bazen de hayatta bireyin yolunu göstermesi yada hatırlatması için hikayeler barındırır.